Castellano Valencià Aculliber
Información de Aculliber Estatutos Reglamento de régimen interior Hoja de inscripción

Associació cultural Lleó Ibèric Bocairent

Estatuts

Versiò per a descarregar (PDF)

Com indiquen els seus Estatuts i el Reglament de Règim Interior, el govern de l’associació “lleó Ibèric Bocairent” correspon a l’Assemblea General i a la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació, decidix la voluntat social i estarà composta per tots els socis. Es reunirà una vegada a l’any, durant el tercer trimestre de cada any, per a aprovar la gestió de la Junta Directiva, els comptes de l’exercici anterior i el pressupost i accions previstes per a l’any que ve.

La Junta Directiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de l’Associació d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General.

Estarà formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i un nombre de vocals, entre tres i sis, segons proposta de la pròpia Junta Directiva, designats per l’Assemblea General entre els associats majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils que no estiguen incursos en motius d’incompatibilitat legalment establits. El seu mandat tindrà una duració de quatre anys.

Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar que tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’Associació

La condició d’associat no estarà subjecta a cap tipus de discriminació per raons de sexe, ideologia, nivell cultural ni qualsevol altra que afecte les llibertats individuals dels socis. Al contrari, s’estima desitjable una varietat d’opinions que aporten diferents punts de vista i enriquisquen els debats i les iniciatives.

Tampoc serà condició exigible que els aspirants siguen nascuts o estiguen empadronats a Bocairent. Hi haurà prou amb una vinculació demostrable amb la vila i/o la decisió desinteressada de col·laborar activament amb els fins de l’Associació.

L’idioma oficial d’Aculliber és el valencià, però, per a no perdre oportunitats ni coartar la facilitat d’expressió dels col·laboradors castellanoparlants, es respectaran les intervencions, els textos i els treballs compostos en castellà.

La informació completa sobre l’associació es podrà visualitzar i descarregar, si es desitja, en l’accés al Reglament de Règim Interior

Estadísticas

En nuestra base de datos hay, en este momento:

2.166 fichas en Bibliografía

154 Biografías

29 Bienes culturales

5 Rutas

Enlaces relacionados

Blog de José L. Martínez ÁngelJosé Antonio Bernat Bacete - FotografíasAjuntament de BocairentAjuntament de Bocairent - Regiduria de CulturaAsociación Paleontológica Alcoyana ISURUSBocairent turistic ::: El color de la HistòriaBlog de Rafael Vidal TipotaneComisión Pro-Monasterio de BocairentDirecció General De Patrimoni Cultural ValenciàFestes de Moros i Cristians a Sant Blai - Bocairent-Parroquia Assumpcio De Nostra Senyora De BocairentMariano - BocairentMemòria Gràfica de BocairentProyecto PAHISCUL M.A.
Pàgina allotjada a Alesc | C/ Mestre Serrano, 2 baixos 46880 BOCAIRENT (València) | Tel./Fax: 962 350 143 | e:mail info@alesc.com